Våre priser – tannhelsetjenester

TIMEAVTALE MÅ KANSELLERES SENEST 24 TIMER FØR RESERVERT TID FOR Å UNNGÅ BELASTNING. DERSOM DU IKKE MØTER, BLIR DU BELASTET 75% AV TIMEHONORAR.
Vi gjør oppmerksom på at vi tar avstand fra «lokkepriser», og helt bevisst tar vi en pris på våre undersøkelser som gjenspeiler den tiden som brukes til å gjøre en god undersøkelse. Vi søker å gi pasienten faglige og nøkterne råd i tråd med det som er å anse som god odontologisk praksis.
UNDERSØKELSE

Undersøkelse 30-45 minutter med 2 røntgenbilder, enkel puss og rens av tannsten og misfarging, utarbeidelse av kostnadsoverslag inkludert hygienetiltak. Undersøkelse med kortere varighet enn 30 minutter tidsdebiteres.

1435-1735
2 stk. røntgenbilder, bitewings280
Tannrøntgen210
Ortopantomografi (OPG)850
Bedøvelse250-300
Akuttkonsultasjon 30 minutter1325
Hygienetiltak pr. konsultasjon175- 300(rotfylling)- 500(kirurgi)
PLASTFYLLING
1 flate1250-1750
2 flater1850-2250
3 flater2400-2800
4 flater2650-2900
ROTFYLLING: Vanligvis gis kostnadsoverslag med fast pris etter antall kanaler i tannen.
1 kanal – 4950
2 kanaler – 5200
3 kanaler – 6400
4 kanaler – 6900
KIRURGI timehonorar allmennpraktiserende tannlege3800
Kroneterapi pr tann uten tannteknikk5900
Norsk tannteknikk ca. 2400-3000 pr. krone
Importert tannteknikk ca. 1000-2000 pr. krone
Tannbleking pr. skinne2500
Blekemiddel pr. tube230
Ukomplisert trekking av tann1750-2200
Midlertidig fylling timehonorar2650 (Hverdager etter kl 19.00, lør-, søn- og helligdag kr.3900)
Behandling av tannkjøttsykdommer, honorar2650 (Hverdager etter kl 19.00, lør-, søn- og helligdag kr.3900)
Protesearbeider timehonorar uten tannteknikk2650 (Hverdager etter kl 19.00, lør-, søn- og helligdag kr.3900)
Generelt timehonorar2650 (Hverdager etter kl 19.00, lør-søn-og helligdager kr.3900)