Innlegg

tannlege oslo smil

Vi tilbyr regelmessig innkalling til kontroll og anbefaler generelt kontroll av tennene én gang i året; årskontroll. Intervallene skal begrunnes faglig og individuelt. Noen blir derfor anbefalt å komme oftere – andre sjeldnere. De periodiske kontrollene er viktige for å vedlikeholde tennene, opprettholde en god munnhelse og også en god generell helse.

Kontrollene vil bidra til forebygging. Sykdom i tennene og i munnens vev kan utvikle seg uten symptomer. Å få stilt en diagnose tidlig i et sykdomsforløp, er viktig for helsen din.

 

Slik gjennomfører vi vår årskontroll:

  • Undersøkelse av tenner og slimhinner med munnspeil og sonde. Sonden er et instrument som også kalles «tannlegens forlengede finger». Med sonden kjenner vi om det er noe feil med overflaten på tennene.
  • Røntgenundersøkelse for å lete etter sykdom i de harde vevene i munnen, det vil si i tennene og kjevene
  • Vi utfører en profesjonell rens av bakteriebelegg og tannstein på tennene og fjerner misfarging som har lagt seg utenpå tennene dine.
  • Vi snakker med deg om spisevaner, renhold og om du har spesielle plager. Vi snakker også med deg om eventuell tobakksbruk.
  • Vi diskuterer ulike behandlingsalternativer med deg
  • Du får med deg en behandlingsplan og et kostnadsoverslag

 

Mer om årskontroller

Vi sjekker om du har infeksjon i tennene – det samme som hull eller tannråte. For å uttale oss om hvor stort hullet er, må vi ofte ta røntgenbilder. 

De som har fått fluortilskudd fra de var barn, vil ofte ha en hardere emalje som tåler stor belastning. Hvis bakteriene har kommet seg gjennnom en liten åpning i emaljen, kan hullet begynne å spre seg i vevet under emaljen. som kalles dentin eller tannben. En tann hos en pasient i «fluorgenerasjonen» kan være så hard at du ikke kjenner noe fysisk hull. Bakteriene kan «spise opp» dentinet under emaljen, før emaljen gir etter. Du kan med andre ord ha hull uten å kjenne det. Hull som utvikler seg raskt kan gjøre dentinet veldig mykt. Utvikler hullet seg langsomt, kan dentinet være nokså hardt, selv om det har bakterier i seg. I begge tilfeller fjerner vi den ødelagte delen av tannen og erstatter det med et fyllingsmateriale. Du får som regel ny time for å få stelt tenner med hull.

Vi sjekker også om fyllinger og andre arbeider du har i tennene, er i orden. Ved årskontrollen får du med deg et kostnadsoverslag på hva det vil koste å få stelt tennene dine. Vi diskuterer alternativer med deg og informerer godt slik at du selv blir med å bestemme behandlingen. Vi behandler ikke tennene dine, uten at du forstår hvilke valg du har og hva vi anbefaler.

Ved årskontrollen sjekker vi også slimhinnene dine. Noen ganger kan sykdommer andre steder i kroppen sees ved forandringer i munnens slimhinner. Vi vil da samarbeide med legen din slik at du får nødvendig undersøkelse og oppfølging. Noen har slimhinneforandringer på grunn av snusing og annen tobakksbruk. Vi gir deg den hjelpen du trenger for å slutte med snus og røyking.

Noen får utvekster i munnslimhinnene. Enkelte ganger kan det være vanskelig å si med sikkerhet hva en slimhinneforandring skyldes. Som regel vil vi foreslå en vevsprøve/biopsi, som sendes til diagnostikk hos en patolog og vi kan få stilt en korrekt diagnose.

Mange har blødninger i tannkjøttet fordi bakterier og tannstein blir liggende på tennene. Tannkjøttet reagerer på bakterienes nærvær og vil hovne opp og bli mørkere rødt. Det kalles betennelse eller inflammasjon.

Vi hjelper deg å finne den beste metoden som 1) gir et godt daglig stell og vedlikehold av tennene dine og 2) sørger for at tannkjøttet holder seg friskt, fast og blekt uten smerte, hevelse eller blødning.

 

Om viktigheten av forebygging: En tannlege tenker gjerne at en god jobb er å lage gode fyllinger, men den egentlige gode jobben er vel gjort hvis du kommer tilbake uten nye hull?

Fun-fact: Tannråte er ansett å være verdens mest utbredte infeksjonssykdom.