Innlegg

bilde av tann med tannhelseforsikring

Informasjon om tannhelseforsikring / tannlegeforsikring

Det er en del pasienter som spør oss tannleger om tannhelseforsikring er noe de trenger. Til det svarer vi at det er vanskelig å forutse om nettopp du skal ha behov for dette, men at vi normalt appellerer til at pasientene tenker selv.

• Noen selskaper lokker med kr 500,– i rabatt for en årlig undersøkelse. Hvor mye skal forsikringsselskapet ha i premie i løpet av et år? 

• Noen forsikringsselskaper krever årlig undersøkelse eller undersøkelse hver 12.–15. måned. Mange av våre pasienter kommer til undersøkelse hver 18. måned eller hver 24. Vi som er tannleger er forpliktet til å følge lov om helsepersonell som pålegger oss å ta pasientene inn med en frekvens som er basert på en individuell medisinsk vurdering. Dermed styrer forsikringsselskapene din atferd og øker din etterspørsel etter våre tjenester. Tannlegene er kritiske til at forsikringsselskapene på denne måten setter seg over lovverket som er der for å beskytte pasientene. 

• De aller fleste av våre pasienter har en årlig utgift til tannbehandling på under kr 2000,–, selvfølgelig kan en oppleve enkelte år med høyere kostnad. Tenk over følgende: Kan du like godt (eller er det bedre) å være selv-assurandør? Det vil si for eksempel å ha en konto opprettet der du månedlig setter av en sum til å møte fremtidige tannlegeutgifter, innholdet på din konto er dine penger og rentene vil også da tilfalle deg. 

• Det er en grunn til at forsikringsselskapene nå satser i tannhelsemarkedet, de gjør det nok ikke av ren godhet, men fordi det er lønnsomt for dem selv. Alle med lave årlige kostnader er på denne måten med å finansiere lønnsomheten i forsikringsbransjen og selvsagt for de pasientene med høyere årlige utgifter. 

• Husk at i dag refunderer HELFO utgifter til en rekke tannbehandlinger, det er diagnosebasert ytelse. Det vil si at dersom du skulle erverve en av en rekke medisinske tilstander der det forventes en påvirket tannhelse, vil staten dekke deler av regningen din uansett. Snakk med oss om dette! Skulle du for eksempel falle og slå av eller ut tenner eller du har behov for kirurgisk bistand, dekkes store deler av dette av staten. Vi har direkte oppgjør med HELFO og det kreves ingen forhåndssøknad. 

Vi skal overhode ikke bestemme over dine valg, vi kan bare apellere til våre pasienter: 
Tenk selv!